Alati za pristupačnost

Opis predmeta nabave: ugradnja koso podizne platforme u Glazbenoj školi Požega
Procijenjena vrijednost nabave je: 96.200,00 kuna bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi robe
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-85/22

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 17. studeni 2022. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.