Alati za pristupačnost

JN-81/22 Sanacija dijela kolnika u Ivana Mesnera

Opis predmeta nabave: radovi na sanaciji betonskog kolnika u dijelu Ulice Ivana Mesnera u Požegi
Procijenjena vrijednost nabave je: 255.000,00 kuna bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-81/22

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 17. studeni 2022. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.