Alati za pristupačnost

JN-83/22 Nabava i dobava sadnica stabala i grmova

Opis predmeta nabave: nabava i dobava sadnica stabala i grmova.
Procijenjena vrijednost nabave je: 130.000,00 kuna bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-83/22

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 14. studeni 2022. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.