Alati za pristupačnost

JN-75/22 Sanacija krova aneksa zgrade S. Radića 3

Opis predmeta nabave: sanacija krova aneksa stambene zgrade Stjepana Radića 3 u Požegi
Procijenjena vrijednost nabave je: 70.000,00 kuna bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluge
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-75/22

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 24. listopada 2022. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.