Alati za pristupačnost

JN-47/22 nabava usluge cateringa za potrebe festivala Zlatne žice Slavonije

Opis predmeta nabave: nabava usluge pripreme, dostave i posluge obroka i bezalkoholnih napitaka (catering), za izvođače, sudionike, volontere i goste festivala Zlatne žice Slavonije 2022.
Procijenjena vrijednost nabave je: 117.185,00 kuna bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluge
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-47/22

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka o odabiru...

Rok za dostave je 9. kolovoza 2022. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.