Mjesni odbori 2022. - 2026.

Mjesni odbori grada:

  Mjesni odbori prigradskih naselja:

 

MO ARSLANOVCI
Predsjednik: Zoran Kata
Potpredsjednik: Petar Glibo

MO BABIN VIR
Predsjednik: Vjekoslav Mataić
Potpredsjednica: Andrea Muljević

MO CENTAR
Predsjednik: Mitar Obradović
Potpredsjednik: Dalibor Gnjatović

MO CIGLANA
Predsjednik: Josip Pavunčec
Potpredsjednik: Velimir Jelavić

MO GAREVICA
Predsjednik: Tomislav Didović
Potpredsjednica: Marija Tešija Blažević

MO ORLJAVA
Predsjednik: Stjepan Golić
Potpredsjednik: Ivan Zvonimir Jurković

MO PRAULJE
Predsjednik: Anto Brkić
Potprpredsjednik: Kruno Blažević

MO RATARNICA
Predsjednik: Hrvoje Tomić
Potpredsjednik: Danijel Gelenčir

MO TEKIJA
Predsjednik: Marin Orešković
Potpredsjednica: Ksenija Knezović

MO VUČJAK
Predsjednik: Josip Lučan
Potpredsjednik: Ivan Franekić

 

          

 

MO ALAGINCI
Predsjednik: Vjekoslav Legac
Potpredsjednik: Nikica Marić

MO BANKOVCI
Predsjednica: Karmenka Plešić
Potpredsjednik: Ivan Valentić

MO CRKVENI VRHOVCI
Predsjednik: Željko Rajčević
Potpredsjednica: Milanka Rajčević

MO ĆOSINE LAZE
Predsjednik: Dalibor Grabusin
Potpredsjednik: Antonijo Dograjić

MO DERVIŠAGA
Predsjednik: Marko Leko
Potpredsjednik: Drago Čondrić

MO DONJI EMOVCI
Predsjednik: Damir Pandžić
Potpredsjednik: Ivan Vidović

MO DRŠKOVCI
Predsjednik: Mato Vidović
Potpredsjednik: Marijan Adžić

MO GOLOBRDCI
Predsjednik: Nikola Jurišić
Potpredsjednik: Blaž Supan

MO GORNJI EMOVCI
Predsjednik: -
Potpredsjednik: -

MO KOMUŠINA
Predsjednik: Milan Budimlić
Potpredsjednik: Mato Škorić

MO KRIVAJ
Predsjednik: Zvonko Mihelec
Potpredsjednik: Ivica Blim

MO KUNOVCI
Predsjednik: Stjepan Špiranec
Potpredsjednik: Damir Gjuričić

MO MARINDVOR
Predsjednik: Željko Bićanić
Potpredsjednica: Rebeka Bičanić

MO MIHALJEVCI
Predsjednik: Zdenko Božić
Potpredsjednik: Stipan Vrban

MO NOVA LIPA
Predsjednik: Tomislav Komadina
Potpredsjednik: Željko Grgić

MO NOVI MIHALJEVCI
Predsjednik: Josip Pavelić
Potpredsjednica: Verica Jurić

MO NOVI ŠTITNJAK
Predsjednica: Kristina Čuljak
Potpredsjednik: Darko Perić

MO NOVO SELO
Predsjednica: Silvija Sertić
Potpredsjednik: Danijel Mršić

MO SEOCI
Predsjednik: Stipo Franekić
Potpredsjednica: Barbara Vuković

MO STARA LIPA
Predsjednik: Jozo Kovačević
Potpredsjednica: Nikolina Grabavac

MO ŠEOVCI
Predsjednik: Vjekoslav Legac
Potpr: Ivica Samardžija

MO ŠKRABUTNIK
Predsjednik: Jozo Blažević
Potpredsjednik: Jozo Blažević

MO TURNIĆ
Predsjednik: Dražen Vranić
Potpredsjednik: Slavko Ganić

MO UGARCI
Predsjednica: Marijana Papratović
Potpredsjednik: Ivan Rašić

MO ŠTITNJAK
Predsjednik: Damir Marinović
Potpredsjednik: Dražen Lončarević

MO VIDOVCI
Predsjednik: Josip Širić
Potpredsjednik: Stjepan Bonić

 

Popis predstavnika mjesnih odbora od 2016. do 2022. godine...