Služba za javnu nabavu

Služba za javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na:
planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Službe za javnu nabavu:

Ivana Ćališ, dipl.oec.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefon: 034 / 311 310

fax: 034 / 311 344