Alati za pristupačnost

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Požege 01/23

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Požege


Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje sljedeću nekretninu:

Nekretnina oznake
k.č.br.
Zemljišno-knjižni
opis nekretnine 
k.o./
z.k.ul.br.  
Površina
(m2) 
Lokacija   Opremljenost Podaci iz
prostorno-planske
dokumentacije 
Ukupna
početna
cijena  
 

697/6
(suvlasništvo
Grada Požege)

 oranica  Požega/
1767
 5133 m2
(suvlasništvo Grada Požege
2450 m2)
 Zemljište se nalazi
između Ulice Pavla Radića
i Ante Starčevića u Požegi 
 Mogućnost priključka
na komunalnu infrastrukturu
 M- mješovita namjena
S4
 82.981,92 eura
(u protuvrijednosti
625.227,27 kuna
prema fiksnom tečaju
konverzije 7,53450)

 

Natječaj...

Odluka...

Elaborat...

Dopuna elaborata...

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. 01. 2023. godine