Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun, obavlja poslove koji se odnose na:

  • proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna
  • izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada Požege, rejting Grada Požege, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
  • knjigovodstvene poslove za sve proračunske korisnike Grada Požege, te druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.
  • utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga
  • uspostavu baze podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne nabave
  • izradu dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije
  • provođenje postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
  • provođenje postupaka središnje javne nabave za korisnike središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te druge poslove sukladno propisima.

 

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun:

Slavica Kruljac, mag.oec.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefon: 034 / 311 312

fax: 034 / 311 344