Alati za pristupačnost

Natječaj za dodjelu poslovnih prostora udrugama 05/21

Odluke o ponovnoj dodjeli prostora...

Lista prvenstva dodjele prostora...

Prijedlog odluke...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama na rok od pet godina, bez obračunavanja zakupnine.

ADRESA

 POVRŠINA 

NAMJENA VRIJEME PREGLEDA NAPOMENA
 Trg Sv. Trojstva 13  60,74

 Aktivnosti od interesa za opće dobrou području socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom 

 10. svibnja 2021., u 9:00 sati   
 S. Radića 3 (prostorija ID133) 14,46  Aktivnosti od interesa za opće dobro u području sporta  10. svibnja 2021., u 9:30 sati  
 Vučjak 2 150,25  Aktivnosti od interesa za opće dobro u području glazbe  10. svibnja 2021., u 10:00 sati  Zajedničko korištenje s Gradskom glazbom „Trenkovi panduri“ Požega

 

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu (u nastavku teksta: udruga).

Natječaj...

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga..

Obrazac o postojanju partnerskog odnosa...

Rok za podnošenje pisanih prijava je 4. lipnja 2021. godine.