Upravni odjel za samoupravu

Upravni odjel za samoupravu
(Članak 6. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege)

1. obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi s radom Gradskog vijeća Grada Požege (u nastavku teksta: Gradsko vijeće), radnih tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Požege (u nastavku teksta : Gradonačelnik) i Stručno-savjetodavnog tijela

2. obavlja poslove u svezi s provedbom izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave, poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika upravnih tijela, poslove pisarnice, te poslove prijepisa za upravna tijela

3. iz područja kulture, tehničke kulture, športa, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, socijalne skrbi i zdravstva obavlja poslove koji obuhvaćaju:

- planiranje i osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju i djelomično osiguranje sredstava za osiguravanje javnih potreba u osnovnom obrazovanju.

- poslove zdravstva koji obuhvaćaju koordinaciju aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u radu ustanova i drugih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu.

- poslove socijalne skrbi koji obuhvaćaju poticanje i primjenu mjera zaštite životnog standarda, te zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba

- poticanje kulturno-umjetničkog promicanja Grada Požege, osiguravanjem sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi, te poticanje sponzorstva i donatorstva u kulturi,

- poslovi pod ovom točkom obuhvaćaju i koordinaciju u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi, te praćenje, kontrolu i realizaciju programa za razvoj športa i tehničke kulture,

4. obavlja poslove gradskog informatičkog sustava i poslove u svezi s uređivanjem web. stranica Grada Požege

5. obavlja poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege

6. poslove javne nabave koji obuhvaćaju poslove planiranja i evidentiranja javnih nabava, poslove cjelovitog provođenja postupka javne nabave sukladno zakonskim propisima (pripremanje natječaja, donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju i dr.), te povjeravanje poslova komunalnog gospodarstva na temelju koncesije i ugovora

7. obavlja imovinsko-pravne poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege)

8. poslove u svezi sa zastupanjem Grada Požege pred pravosudnim i drugim tijelima

9. poslove održavanja radnih prostorija, kao i druge pomoćno-tehničke poslove Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

 

Pročelnica:

Ljiljana Bilen, dipl.iur.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 034 / 311 302

Fax: 034 / 311 344