Alati za pristupačnost

17. sjednica Gradskog vijeća

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u utorak 28. veljače 2023. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

- odgovori na vijećnićka pitanja

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2023. godini
 Predlagatelj za točku 1.: Savjet za zaslužne građana i javna priznanja Grada Požege
   - zaključak
   - prijedlozi
   - prilog
2.a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine, k.č.br. 467/10, u k.o. Požega
   - prilog
  b) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine, k.č.br. 460/1, u k.o. Požega
   - prilog
  c) Prijedlog Odluke prodaji nekretnine, stan u Zagrebu, Siget 14f
   - prilog
   - elaborat
3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 478, u k.o. Požega
   - prilog
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
   - prilog
5. Prijedlog Zaključka za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za prigradska naselja Grada Požege
   - prilog
6. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine
    Predlagatelj za točke 2. do 6.: Gradonačelnik Grada Požege
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
   Predlagatelj za točku 7.: devet vijećnika Gradskog vijeća Grada Požege
   - pročišćeni tekst poslovnika
   - prilog
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Papuk-Krndija
9. Suglasnost za zaduživanje Komunalac Požega d.o.o.
   - prilog

Preuzimanje svih materijala...