Alati za pristupačnost

16. sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u petak 16. prosinca 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
     - obrazloženje
     - zaključak
    b) Prijedlog Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu
     - plan proračuna
     - program rada
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grda Požege za 2023. godinu
     - odluka
 3. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
    b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2023. godinu
    c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
    d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
    e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
 4. a) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
    b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
 5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2023. godinu
 6. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 7. Prijedlog Programa o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
 8. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2023. godini
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2023. godinu
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega
      - prilog 1.
      - prilog 2.
     - prilog 3.
11. a) Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 697/6, u k.o. Požega
      - prilog 1.
      - prilog 2.
      - prilog 3.
     b) Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 1577, u k.o. Požega
      - prilog 1.
      - prilog 2.
12. a) Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
      b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete korištenja dimnjačarskih usluga
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023
14. Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbe projektnih natječaja na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
15. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2022./2023.
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
     - prilog