Generalni urbanistički plan (GUP) 2021. - JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA V. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE

Upućivanje na javnu raspravu prijedloga V. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Požege...

Pregledna karta...
1.1 namjena...
1.2 promet...
1.3 komunikacije...
2. gospodarstvo i društvene djelatnosti...
3.1 plin...
3.2 elektroopskrba...
3.3. vodoopskrba...
3.4 odvodnja...
4.1 uvjeti korištenja...
4.2 oblici korištenja...
4.3 mjere zaštite...
4.4 način gradnje...
Generalni urbanistički plan (GUP) V. izmjene i dopune 2021. god. TEKSTUALNI DIO...


 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA POŽEGE

Pregledna karta...

1.1 namjena...

1.2 promet...

1.3 komunikacije...

2. gospodarstvo i društvene djelatnosti...

3.1 plin...

3.2 elektroopskrba...

3.3. vodoopskrba...

3.4 odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...

Generalni urbanistički plan (GUP) IV. izmjene i dopune 2019. god. TEKSTUALNI DIO...


 2021.

Zaključak o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga V. izmjena i dopuna...

Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Prijedloga V. izmjena i dopuna... 


2020.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege...