Alati za pristupačnost

JN-16/23 izgradnja rasvjete odvojka Industrijske ulice

Opis predmeta nabave: izgradnja rasvjete odvojka Industrijske ulice
Procijenjena vrijednost nabave je: 13.936,00 eura bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-17/23

Poziv...

Troškovnik...

Rok za dostave je 14. ožujka 2023. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.