Alati za pristupačnost

JN-10/23 radovi na sanaciji odvodnje dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Cvjetna livada

Opis predmeta nabave: radovi na sanaciji odvodnje dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Cvjetna livada
Procijenjena vrijednost nabave je: 33.180,70 eura bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-10/23

Poziv...

Troškovnik...

Nacrti odvodnje vode...

Pojašnjenje br.1...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 2. ožujka 2023. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.