Alati za pristupačnost

JN-04/23 usluga čuvanja imovine i osoba

Opis predmeta nabave: čuvanje imovine i osoba
Procijenjena vrijednost nabave je: 13.200,00 eura bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluga
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-04/23

Poziv...

Troškovnik...

Tehničke specifikacije...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 31. siječnja 2023. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.