Alati za pristupačnost

JN-03/23 radovi na uređenju i adaptaciji objekta odmarališta u Baškoj

Opis predmeta nabave: radovi na uređenju i adaptaciji objekta odmarališta u Baškoj
Procijenjena vrijednost nabave je: 66.230,00 eura bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-03/23

Poziv...

Poziv - ISPRAVAK...

Obrazloženje ispravka...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 27. siječnja 2023. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.