Alati za pristupačnost

Generalni urbanistički plan (GUP) III. - 2016.

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA III.

GUP III. - izmjene i dopune...

Odluka o izmjeni GUP-a III...


1.1 namjena i korištenje prostora...

1.2 promet...

1.3 pošta i javne elektroničke komunikacije...

2. mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti...

3.1 infrastrukturni sustavi mreže - plinifikacija...

3.2 infrastrukturni sustavi mreže - elektroopskrba...

3.3. infrastrukturni sustavi mreže - vodoopskrba...

3.4 infrastrukturni sustavi mreže - odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...GENERALNI URBANISTIČKI PLAN III.

 Generalni urbanistički plan (GUP) III. TEKSTUALNI DIO...


 1.1 namjena i korištenje prostora...

1.2 promet...

1.3 pošta i javne elektroničke komunikacije...

2. mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti...

3.1 infrastrukturni sustavi mreže - plinifikacija...

3.2 infrastrukturni sustavi mreže - elektroopskrba...

3.3. infrastrukturni sustavi mreže - vodoopskrba...

3.4 infrastrukturni sustavi mreže - odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...

 

Izvješće s javne rasprave...

Odluka o nepotrebnosti strateške procjene IV. izmjene i dopune GUP-a...