Alati za pristupačnost

Generalni urbanistički plan (GUP) II. - 2013.

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA II.

Odluka o donošenju GUP-a SN ...

Osnovni dio plana...

Obvezni prilozi...


1.1 namjena i korištenje prostora...

1.2 promet...

1.3 pošta i javne elektroničke komunikacije...

2 mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti...

3.1 infrastrukturni sustavi imreže - opskrba plinom...

3.2 infrastrukturni sustavi imreže - elektroopskrba...

3.3 infrastrukturni sustavi imreže - vodoopskrba...

3.4 infrastrukturni sustavi imreže - odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...


GENERALNI URBANISTIČKI PLAN II.

Odluka o donošenju GUP-a SN 12/13...

Osnovni dio plana...

Obvezni prilozi...


1.1 namjena i korištenje prostora...

1.2 promet...

1.3 pošta i javne elektroničke komunikacije...

2 mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti...

3.1 infrastrukturni sustavi imreže - opskrba plinom...

3.2 infrastrukturni sustavi imreže - elektroopskrba...

3.3 infrastrukturni sustavi imreže - vodoopskrba...

3.4 infrastrukturni sustavi imreže - odvodnja...

4.1 uvjeti korištenja...

4.2 oblici korištenja...

4.3 mjere zaštite...

4.4 način gradnje...