Gore

Zapošljavanje

Isteklo (73)

Pozivaju se kandidatkinje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u srijedu 8. srpnja  i četvrtak 9. srpnja 2020. od 8:00 sati prema priloženom rasporedu u Poduzetničkom inkubatoru, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv ...


JAVNI POZIV

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Požege da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Požegi za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "PUK50“ Grad Požega - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih osoba: 50
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Požege
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Prijevoz na rad: djelomično
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 12 mjeseci)

1. Ciljane skupine u navedenom radu su:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

2. Opis poslova:
• pomoć u dostavu namirnica
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima
• organiziranje prehrane
• pomoć u održavanje čistoće stambenog prostora/domova
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala lijekova, plaćanje i sl.)
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

3. Prijavi je potrebno priložiti:
• zamolba
• životopis
• preslika dokaza o završenoj školi
• potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
• preslika osobne iskaznice
• uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
• popunjena Izjava o pristanku na program osposobljavanje u sklopu projekta (može se preuzeti na stranicama Grada Požege ili osobno u Gradu Požegi, Trg Sv. Trojstva kbr. 1)
• podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke I. podtočke 1. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu

4. Razina obrazovanja:
• s najviše završenom srednjom školom

Rok za podnošenje prijava je do: 29. lipnja 2020.

Izjava o prihvaćanju Programa osposobljavanja u sklopu provedbe projekta...

Pozivaju se kandidatkinje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u petak 10. srpnja 2020. od 8:00 sati prema priloženom rasporedu u Poduzetničkom inkubatoru, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv ...


JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima KOORDINATORA/ICE PROJEKTA „PUK 50“, na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, u Gradu Požegi za vrijeme provedbe projekta „ PUK 50“ ( kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0031.) u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II“ (u nastavku teksta: Projekt) - 2 IZVRŠITELJA

UVJET:
- magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
- znanje engleskog jezika

PREDNOST:
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekata

UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV POTREBNO JE PRILOŽITI:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca)
- dokaz o završenoj edukaciji za pripremu i provedbu projekata (ukoliko je primjenjivo)
- dokaz o znanju engleskog jezika

MJESTO RADA: gradska uprava Grada Požege

Rok za podnošenje prijava je do: 29. lipnja 2020. godine

Izjava o prihvaćanju Programa osposobljavanja u sklopu provedbe projekta...

 
 
Powered by Phoca Download