Search

Vina Camera Slider for K2 SLIKE

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

Služba za unutarnju reviziju

(Članak 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požega)

Služba za unutarnju reviziju je tijelo koje obavlja poslove proračunske kontrole zakonitosti, svrsishodnosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, te poslove unutarnje revizije.

Proračunska kontrola obuhvaća pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata proračunskih i izvanproračunskih korisnika, nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih fizičkih i pravnih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika, te nadzor namjenskog korištenja kreditnih sredstava za koje je Grad Požega dao jamstvo.

Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju reviziju ispravnosti prijedloga ugovora, reviziju provedenih javnih natječaja, te drugih akata i postupaka sukladno zakonu i drugim propisima.

Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2020. godinu ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2019. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2019. do 2021. godine ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2018. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2018. do 2020. godine ...

--

Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2017. do 2019. godine ...

 --

Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu ...

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2016. do 2018. godine ...

 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008