Srijeda, 15 Travanj 2015 10:44

U Požegi postavljena smeđa turistička signalizacija

||| |||

Tijekom proteklih nekoliko dana na području Grada Požege postavljena je smeđa signalizacija. Riječ je o novih 87 tabli postavljenih na frekventnim lokacijama na području grada koja će uvelike koristiti i olakšati snalaženje kako našim sugrađanima tako i gostima grada.

Njome su pokrivene glavne lokacije u gradu s najvećim brojem turističkih objekata, a projekt je ostvaren zahvaljujući suradnji Grada Požege i Turističke zajednice Grada Požege s Hrvatskom turističkom zajednicom, Zavodom za prostorno uređenje i Županijskom upravom za ceste koji su izradili elaborat s 367 ploča smeđe signalizacije.

Projekt je prošle godine potpomogla i Hrvatska turistička zajednica, od koje se ove godine očekuju rezultati natječaja potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, a u skladu sa sredstvima koja bi tim putem trebala biti dobivena ići će se u nadopunu postojećih ploča smeđe signalizacije na području Grada Požege.