Ponedjeljak, 13 Travanj 2015 18:13

Gradsko vijeće pozitivno ocijenilo ostvarivanje planova i programa iz prošle godine

||||||||| |||||||||

Vijećnici Gradskog vijeća na današnjoj sjednici raspravljali su o desetak izvješća ostvarivanju planova tijekom prošle godine. Kako su to rekli predsjednici klubova vijećnika prije svake točke dnevnog reda, o svakom od njih raspravljalo se i na njihovim sastancima, a mišljenja su se kao i uvijek razlikovala. U svezi s izvješćem gradonačelnika za drugo polugodište prošle godine Ante Šolić, potpredsjednik Kluba vijećnika HDZ, HSP AS posebno je istaknuo kako su pozitivni rezultati vidljivi, uključujući dobru organizaciju rada i gradonačelnika na čelu tima. No, oni iz opozicije bili su suprotnog mišljenja. Vijećnici su bili podijeljeni i pri razmatranju nekih drugih izvješća (kultura, predškolski odgoj i obrazovanje, sport, socijalna skrb, turizam, komunalna infrastruktura i dr.), ali većinom glasova sva su prihvaćena.

Prema prijedlogu Mandatne komisije, verificiran je mandat vijećnice Marice Perše, neizabrane članice na listi SDP, HSU i HNS, nakon prerano preminule Dijane Tomić Šain.

Urbanistički plan uređenja Zone gospodarske namjene Sjever prihvaćen je nakon provedne propisane duge procedure. Na blizu 37 hektara prostora cilj je postići su ponajprije poticanje gospodarskog razvoja Grada Požege, racionalno, ekonomično i funkcionalno korištenje i uređivanje zone, koja će pružiti optimalne uvjete za poslovne projekte odnosno investicije. Zemljište se nalazi na istočnom dijelu Požege, između Industrijske ulice, Orljave i dijela Šokačke ulice. S time u svezi je donijeta i odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u tom dijelu grada.

Ujedno je Gradsko vijeće dalo svoje mišljenje o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije, u kojem se pored ostalog predviđaju novine za područje Grada Požege, koje omogućavaju izmjene i ovakvih urbanističkih planova.

Na prošloj sjednici donijeta Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požega, sada je djelomično promijenjena: ovo vijeće će imati ukupno sedam članova, za čije kandidiranje će rok biti produžen. Nadalje, prema izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege, bit će moguće svake godine dodijeliti do pet kolektivnih priznanja. Parkirne mjesečne karte će ubuduće moći kupiti i novinari, obzirom da je dopunjena Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu.

U Službenički sud Požeško-slavonske županije imenovana je dipl. pravnica Klara Miličević, umjesto bivšeg službenika gradske uprave Josipa Babića.

Sportska dvorana Grabrik nosit će u svom nazivu ime "Tomislav Pirc", za što je Gradsko vijeće dalo svoju suglasnost. Tomislav Pirc bio je dugogodišnji istaknuti sportski djhelatnik, sportaš, trener i tajnik tadašnjeg saveza klubova, kojemu je Grad Požega dodijelio posthumno nagradu za životno djelo.

Nakon što je proveden kandidacijski postupak u kojem je osam ovlaštenih predlagatelja predložilo ukupno 17 kandidata, Gradsko vijeće je izabralo članove Savjet mladih u novom sastavu. Izabrani su: Daniel Majer, Teodora Raguž, Aneta Marinović, Ivan Svjetličić, Ivan Legac, Marijan Crnjac, Dalibor Vranić, Klara Rajnović i Marijana Puljić.  Savjet ima za cilj omogućiti sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi i sl. Na konstituirajućoj sjednici Savjet će izabrati svog predsjednika i njegovog zamjenika.