Petak, 07 Kolovoz 2020 08:03

Kroz projekt "Kotač uspjeha" 30 dugotrajno nezaposlenih osoba osposobljeno za rad u području cikloturizma

||||||| |||||||

Biciklistički klub „Luks Racing Team“, uz partnera Grad Požegu, proveo je projekt „Kotač uspjeha“ koji je imao za cilj osposobiti dugotrajno nezaposlene osobe za rad u području cikloturizma, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada te osnažiti njihovu socijalnu uključenost kroz edukacije, putovanja i primjere dobre prakse. Ukupna vrijednost projekta koji je trajao od rujna 2018. do kolovoza 2020. godine je 746.793,20 kuna, u cijelosti financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

Grad Požega partner je u projektu, a zadovoljstvo rezultatima projekta i provedenim aktivnostima izrazio je požeški gradonačelnik Darko Puljašić.

- Ovo je dobar primjer povezanosti i dobre suradnje Grada i udruga koje rade, znaju i mogu se kandidirati i privući europska sredstva. Ovim ste projektom pomogli našim sugrađanima da na jednostavniji i bolji način se osposobe i budu konkurentiji na tržištu rada, ali i da na što bolji način nastavimo promovirati naš grad i našu okolinu. Nadam se da će u budućnosti biti više ovakvih projekata kako bismo zajednički radili na napretku. – poručio je gradonačelnik Puljašić.

Nositelj projekta, Udruga Biciklistički klub „Luks Racing Team“ – Požega, okuplja ljude željne rekreacije, druženja, edukacije te razvitka ostalih društvenih odnosa. Projektom su željeli uključiti nezaposlene osobe u aktivnosti kojima će se rješavati definirana problematika, a kroz stjecanje novih znanja i vještina povećati zapošljivost.

- Educirali smo 20 dugotrajno nezaposlenih osoba i osposobili za verificirane biciklističke vodiče, odnosno dobili su licencu kako bi mogli raditi kao bike vodiči na području cijele Hrvatske. Tečaj engleskog i njemačkog jezika također je prošlo 20 osoba, a prošli su i tečaj prve pomoći te tečaj mekih vještina kako bi u cijelosti bili pripremljeni za rad s ljudima u turizmu. Dodatnih 8 osoba smo osposobili za predavače škole biciklizma. – rekla je Valentina Šutalo u ime Udruge „Luks Racing Team“.

U sklopu projekta nabavljena su 4 bicikla, trenažer, biciklistički dresovi i majice te 20 tableta na kojima je bila sva potreba literatura za polaznike. Održana su i dva studijska putovanja, u Sv. Martin i Opatiju kao primjere dobre prakse.