Utorak, 31 Prosinac 2019 09:19

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada u dane blagdana

| |

Iz Komunalca Požega d.o.o. obavještavaju korisnike usluge javnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da će u ulicama i naseljima gdje odvoz komunalnog otpada po redovnom rasporedu treba biti u srijedu 1. siječnja 2020. godine otpad biti odvežen u subotu 4. siječnja 2020. godine. Korisnicima gdje odvoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada prema redovnom rasporedu treba biti u ponedjeljak 6. siječnja 2020. godine otpad će se odvoziti kako je i planirano, 6. siječnja 2020. godine.

Izvor: Komunalac Požega d.o.o.