Petak, 12 Listopad 2018 07:45

Komunalac Požega nastavlja odvoz glomaznog otpada i ove subote

| |

Prema planu odvoza glomaznog otpada za 2018. godinu komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti odvozit će glomazni otpad u subotu, 13. listopada 2018. godine

U ulicama: Alojzija Stepinca, Antuna Kanižlića, Cehovska, Dr. Franje Tuđmana, Dr. Vlatka Mačeka, Dragutina Lermana, Franje Cirakija, Franje Thauzya, Grgin dol, Industrijska, Kamenita vrata, Mesnička, Miroslava Kraljevića, Njemačka, Pavla Thallera, Pape Ivana Pavla II., Pod gradom, Republike Hrvatske, Stjepana Radića, Sv. Florijana, Sv. Vida, Trg Matka Peića, Trg Sv. Terezije, Trg Sv. Trojstva, Vukovarska, Fratrovica, Ivana Messnera, Jagodnjak, Janka Jurkovića, Luke Ibrišimovića, Požeški vinogradarski put, Seovački put, Sokolova, Stjepana Koydla, Sv. Duha, Vučjak, Zdenka Turkovića.

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka 12.10.2018. u 13:00, na tel. broj 316 – 878.

Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!

Plan odvoza glomaznog otpada i popis vrsta glomaznog otpada pogledajte na www.komunalac-pozega.hr.