Petak, 08 Lipanj 2018 17:30

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

||||| |||||

Pred vijećnicima Gradskog vijeća danas su se našle četiri točke dnevnog reda. Jednoglasno je usvojen prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj ove godine, dok je većinom glasova prihvaćeno izvješće o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu.

- U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 91.194.985,95 kn, a ukupni rashodi i izdaci su realizirani u iznosu 88.060.973,60 kn. Iz navedenog proizlazi višak u iznosu 3.134.012,35 kn, što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 549.167,78 kn čini ukupni višak od 2.584.844,57 kn. Ako promatramo razdoblje od 2013. godine do danas, kada smo u Proračunu imali minus od 2,5 milijuna kuna, možemo reći da je vidljiv značajan pomak jer smo na kraju 2017. godine imali plus od 2,5 milijuna kuna što znači da je u četiri godine ostvaren plus u rezultatu od 5 milijuna kuna. Grad Požega je nakon dugog niza godina izašao iz minusa i posluje pozitivno. Na ovaj rezultat utjecala je i aktivnosti Upravnog odjela za europske integracije Grada Požege koji je u posljednje četiri godine našem gradu donio gotovo jedan cijeli proračun jer je kroz različite projekte i aktivnosti u Grad stiglo oko 80 milijuna kuna. – rekao je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon.

Na izvršenje Proračuna osvrnuo se i gradonačelnik Darko Puljašić.

- Proračun je izvršen 99,26% što pokazuje da smo ga izvrsno planirali i smatram da je ovo ispravan put kojim ćemo u narednim godinama postići veći stupanj razvijenosti i likvidnosti. – dodao je gradonačelnik.

Usvojena je i Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake (k.č.br.) 1471, u k.o. Požega, poznatijoj kao Vila Sofija na adresi Pod gradom 7, u svrhu izgradnje javnog parkirališta. Podsjetimo, Grad Požega već duže vrijeme radi na ideji rekonstrukcije Trga Sv. Trojstva, prilikom čega bi se promet u mirovanju izmjestio sa centralnog trga. Gradu je prije svega nekoliko tjedana Ministarstvo Regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo iznos od 600.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije. Ovom kupnjom se stvaraju preduvjeti za realizaciju namjeravanih zahvata u prostoru, odnosno za izgradnju javnog parkirališta.

Posljednja točka dnevnog reda bio je prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege koji je usvojen jednoglasno. Naime, novim zakonom raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem ponovno je vraćano jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, iznosi 1.634,5 ha, a površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje je uvršteno u ovaj Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem iznosi 344,24 ha.