Utorak, 29 Svi 2018 06:58

Rekreacijski klub Udruge slijepih Grada Požege i Požeško -slavonske županije sudjelovao na 5. Biciklijadi

| |

Na ovogodišnju biciklijadu u sklopu sportsko rekreativne manifestacije„Požega zdravi grad“ uključio se i Rekreacijski klub Udruge slijepih Grada Požege i Požeško slavonske županije sa svojim tandem biciklom. Ovaj klub osnovan je prošle godine u sklopu Programa „Živjeti život kao san-samostalno, aktivno, neovisno“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nositelj Programa je Udruga slijepih Varaždinske županije, a Partner 1 je Udruga slijepih Grada Požege i Požeško slavonske županije. Ostali partneri iz naše županije su Grad Požega i Centar za socijalnu skrb – Obiteljski centar Požega.

Prioritetno područje ovog programa je prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja slijepih osoba kroz pružanje inovativnih i učinkovitih socijalnih usluga. Program je usmjeren je na stvaranje preduvjeta za bolje socijalno uključivanje slijepih osoba kroz njihovo digitalno opismenjavanje, stjecanje vještina o inovativnim socijalnim uslugama i stjecanje znanja kroz rehabilitacijske sadržaje te rekreacijske i kulturne aktivnosti usmjerene na povezivanje slijepih osoba s lokalnom zajednicom.

Tandem bicikl na kojem su se na biciklijadi rekreirali članovi udruge uz pomoć asistenta volontera dio je opreme iz ovog programa vrijedan 6.200 kuna.