Petak, 25 Svi 2018 13:42

Gradu Požegi odobreno 600.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za Trg Sv. Trojstva

|| ||

U Zagrebu je u srijedu održana svečanost potpisivanja Ugovora o sufinanciranju projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Pročelnik Upravnog odjela za europske integracije doc.dr.sc. Marko Šostar je ispred Grada Požege potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ZELENU URBANU MOBILNOST”.

Projekt se odnosi na rješavanje prometne problematike na Trgu Sv. Trojstva u gradu Požegi. Ministarstvo Regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dodijelilo iznos od 600.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije. Projektom će se provesti aktivnosti izrade projektne dokumentacije za radove na lokaciji (idejno rješenje i idejni projekt, glavni projekt i troškovnici, izvedbeni projekt), izrade geodetske podloge i 3D modela, prometni elaborat, program arheoloških istraživanja te studiju izvodljivosti i analizu troškova i koristi. Cilj projekta je jačanje održivog razvoja grada Požege kroz sanaciju i popravak komunalne (prometne) infrastrukture u svrhu jačanja lokalnog gospodarstva, turističke ponude i povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva.

Foto: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU