Utorak, 19 Siječanj 2016 14:39

Počela podjela 700 novih kompostera

|| ||

U suradnji s Gradom Požega i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Komunalac Požega d.o.o. izvršio je nabavu 700 kompostera za biorazgradivi otpad. Komposteri su nabavljeni zbog potrebe smanjivanja količina biorazgradivog otpada na odlagalištu Vinogradine, stjecanja navike recikliranja biorazgradivog otpada te korištenja komposta kao prirodnog gnojiva za poboljšanje kvalitete zemlje na okućnicama naših korisnika.

Korisnicima koji su iskazali interes za korištenje kompostera i stekli uvjete, komposteri će se dodjeljivati od ponedjeljka 18.1.2016. godine do 29.1.2016. god. Uz komposter, korisnici će dobiti i brošuru o kompostiranju. Ukoliko u najavljenom periodu dodjele kompostera nitko od ukućana ne bude prisutan na adresi stanovanja, komposter će moći preuzeti od 1.2.2016.god. na adresi uprave Komunalca Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega u vremenu od 7.00 – 14.00 sati.