Srijeda, 08 Srpanj 2015 13:09

Još o cijeni usluge Komunalca Požega d.o.o. - zakonske obveze ne prate sredstva za provođenje

|| ||

Računi za uslugu prikupljanja otpada koje ćemo dobiti na kraju srpnja bit će veći za 16 posto. Naime, toliko je od početka ovog mjeseca usluga Komunalca Požega d.o.o. povećana - Dosadašnja cijena usluge Komunalca Požega d.o.o. u iznosu 45,63 kune mjesečno bila je na samom dnu cijena usluge unutar komunalnih društava u Republici Hrvatskoj, a prihvaćanjem predloženog povećanja, cijena će i dalje ostati među najnižima u RH. – rekao je direktor Anto Bekić, obrazlažući na konferenciji za novinare kako je razlog tome minimalni trošak u kalkulaciji cijene usluge stavka odvojenog sakupljanja otpada za domaćinstvo od 11,29 kuna mjesečno.

Ostale stavke iz strukture cijene kao što su osnovna uplata, sakupljanje i odvoz, zbrinjavanje otpada, trošak održavanja i razvoja, ne mijenjaju se. - Mi moramo znati koji su ciljevi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, što je nama možda teško razumjeti, međutim oni su plod i europskih direktiva, znači zakon je propisao da je potrebno poduzeti sve mjere sprečavanja nastanka otpada, a za nastali otpad mjere pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje, kao i eventualno energetsku oporabu gdje je to moguće. Za komunalna društva ovaj način neodrživ, nametnute su velike obaveze, a ne pratimo ih s novim izvorima financiranja – kaže direktor Bekić. Naveo je konkretne primjere, kao što je papir, koji se kao otpad može prodati, ali ne i plastika, sa staklom je također problem, jer rad na prikupljanju, razabiranju, sortiranju i prešanju otpada ne može pokriti niti cijena.

Odvojenim sakupljanjem korisnog otpada do danas je obuhvaćeno oko 7160 domaćinstava u gradovima Požegi, gdje je podijeljeno 5250 plavih kanti, u gradu Pleternici 1077 korisnika i u gradu Kutjevu za 781 korisnika podijeljene su PVC vreće za korisni otpad. Osim toga podijeljeni su kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada u gospodarstvu za više od 60 korisnika koji se odvoze na tjednoj bazi. Do kraja godine planira se završiti podjela kanti za papir u gradu Požegi, prigradskim naseljima, kao i PVC vreće za korisnike u središtima općina u Požeštini čime bi se do kraja godine obuhvatilo oko deset tisuća korisnika od ukupno oko 18. 500. Tijekom 2016. god. planira se nastavak proširenja zone odvoza na ostala naselja.

- Za provođenje zakonskih odredbi odvojenog sakupljanja otpada, neophodna je nabavka još dva vozila za odvoz korisnog otpada, daljnja nabava komunalne opreme, zapošljavanje nekoliko radnika koji će se baviti samo odvojenim sakupljanjem otpada kao i nekoliko radnika koji će raditi na razvrstavanju otpada, prešanju, baliranju i sl. – kaže direktor Bekić, naglašavajući kako sve to ima za cilj smanjiti količine otpada koje će se odlagati na odlagalište pored Nove Gradiške, jedno od 13 predviđenih odlagališta u Hrvatskoj. Naime, za sve količine dovezenog otpada predviđeno je plaćanje naknade.