Tražilica (2)

Radna tijela Gradskog vijeća

Tijela Gradskog vijeća:

 • Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
 • Odbor za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća
 • Odbor za određivanje imena ulica i trgova
 • Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Odbor za financije

Savjet za zaslužne građane i javna priznanja

Predstavnici Gradskog vijeća u drugim tijelima:

 • Upravno vijeće Gradskog muzeja Požega
 • Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Kazališno vijeće Gradskog kazališta Požega
 • Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Nadzorni odbor "Tekije" d.o.o.
 • Predstavnik Grada u Skupštini "Tekije" d.o.o.
 • Upravno vijeće Dječjih vrtića Požega
 • Školski odbor OŠ Julija Kempfa
 • Školski odbor OŠ Antuna Kanižlića
 • Školski odbor OŠ Dobriše Cesarića
 • Školski odbor Glazbene škole

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox