Search

Vina Camera Slider for K2

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

21. sjednica Gradskog vijeća 2020.

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 19. veljače 2020. godine,

s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

 - Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća

- Odgovori na vijećnićka pitanja

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine
      - prilog
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2020. godini
      - prijedlozi
4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
      - zapisnik s 1. sjednice
      - zapisnik s 2. sjednice
      - zapisnik s 3. sjednice
      - odabir ponuditelja 295
      - odabir ponuditelja 404/56
      - odabir ponuditelja 404/62
      - odabir ponuditelja 945/1
      - odabir ponuditelja 945/8
5. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, u Ulici Julija Kempfa 2/1
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)
      - izvadak Toranj
      - izvadak Šeovci
      - posjedovni list Toranj
      - posjedovni list Šeovci
      - posjedovni list Toranj
      - popis čestica Hrvatske šume
      - očitovanje Hrvatske šume
      - uvid u stanje miniranosti Požeško-slavonska županija
      - očitovanje Ured državne uprave
      - očitovanje Hrvatska vojska
      - očitovanje Ured za graditeljstvo
      - Hrvatska vojska
      - uvjerenje Ured za graditeljstvo Toranj
      - uvjerenje Ured za graditeljstvo Šeovci
      - popis čestica
8. Prijedlog Godišnjeg izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2019. godini
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2020. godinu
10. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na promjenu naziva Gradske knjižnice i čitaonice Požega
12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Požega
      - Statut Gradske knjižnice
13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa, te uvjeta i načina provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva
      - program
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
15. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni i prosinac 2019. godine

Izvješće mandatne komisije
Izvješće mandatne komisije PRILOG 1.
Izvješće mandatne komisije PRILOG 2.
Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika.docx
Zaključci Odbora za statutarno-pravna pitanja.docx

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008