Search

Vina Camera Slider for K2 SLIKE

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

19. sjednica Gradskog vijeća 2019.

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u srijeda, 25. rujna 2019. godine,
s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice

1. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesece:
a) lipanj
b) srpanj
c) kolovoz
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
- realizacija razvojnih programa
- izvršenje proračuna
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaduženju Grada Požege u 2016. godini
- dodatak
5.a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2019. godine
b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2019. godine
c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2019. godine
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2019. godine
e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2019. godine
6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
- dodatak
7. Prijedlog Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Požege
- dodatak
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
- dodatak
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvoja agencija Požega
10. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
- dodatak

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008