Search

Vina Camera Slider for K2

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

12. sjednica Gradskog vijeća 2018.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 28. studenog 2018. godine, s početkom u 17,30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Za sjednicu predlažen sljedeći

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesece:
   a) rujan
   b) listopad
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
3.a) Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
          Opći dio...
          Posebni dio...
          Plan razvojnih programa...
          Obrazloženje...
          Ciljevi...
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
4.a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
   b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
   c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
   d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
   e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
5.a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
   b) Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
   c) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018. godini
6.a) Prijedlog Proračun Grada Požege za 2019. godinu sa Projekcijama za 2020.-2021. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2019.-2021.
          Opći dio...
          Posebni dio...
          Projekcije...
          Plan razvojnih programa...
          Obrazloženje...
          Ciljevi..
   b) Prijedlog Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
8.a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
   b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
   c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
   d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
   e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
9.a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
   b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
   c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2019. godinu
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti Požega
13. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
14. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor (u Požegi, na Trgu Sv. Trojstva kbr. 13)
15. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za komunalnu naknadu
16. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Požege
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
19. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
20. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008