Search

Vina Camera Slider for K2

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

11. sjednica Gradskog vijeća 2018.

11. sjednica Gradskog vijeća održati će se u utorak 18. rujna 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

1. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesece:
     a) lipanj
     b) srpanj
     c) kolovoz
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
4.  a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018. godine
     b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018 godine
     c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2018. godine
     d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2018. godine
     e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2018. godine
5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679
     - geodetski projekt -
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Požega
     - natječajna dokumentacija -
7. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Općine Čapljina i Grada Požege
8. Prijedlog Zaključka o opozivu i predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekije d.o.o. i Komunalac d.o.o.
9. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu i 2019. godinu
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege
     - prijedlozi imenovanja članova -
11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008