Search

Vina Camera Slider for K2

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

26. sjednica Gradskog vijeća 2016.

26. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 22. rujna 2016. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1.  Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.godine
2.  Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini, za mjesec:
          a. lipanj
          b. srpanj
          c. kolovoz
3.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2016. godinu
4.  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Požege za 2015. godinu
5.  Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine - k.č.br. 4256/7, k.o. Požega
6.  Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine, oznake k.č.br. 470/2, k.o. Požega
7.  Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage „Detaljnog plana uređenja Orljava - autobusni kolodvor“
8.  Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
9.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016/2017. godini
10.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege.

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008