Najave sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća 2018.

8. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 23. travnja 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec:
          a) siječanj
          b) veljaču
          c) ožujak
2. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
          Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine - ISPRAVAK

3. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
4. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2017. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godinu
8. Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

6. sjednica Gradskog vijeća 2018.

6. sjednica Gradskog vijeća održati će se u petak 23. veljače 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
2. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Požega
4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.- 2022. godine

Stranica 8 od 20