Dokumenti

Gore

Istekli natječaji

Prodaja zemljišta u vlasništu Grada Požege u Industrijskoj ulici:

R.b.  Lokacija K.O. k.č.br. Opis Površina PDV Početna cijena (kn)
 1. Industrijska ulica, Požega  Požega 4482/3 Oranica 1.680 3,75 421.680,00
 2. Industrijska ulica, Požega  Požega 4482/4 Oranica 1.590 3,75 399.090,00

 

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici od 03. travnja 2015. god.

Podatke o nekretnini koja je predmet ovog javnog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, soba broj 10 ili na telefon broj: 034/311-310, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Licitacija za će se održati 20. travnja 2015. god. u 10:00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.

Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

R.b.  Lokacija
 
Broj na skici  Površina (m2) Zona Početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) PDV Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn)  Djelatnost iz grupe 5. Tabele 1. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Požege broj: 12/14.)
 1.  Matije Gupca 6, Požega  - 15,36 I. 15,00 3,75 18,75 288,00 djelatnost političkih
organizacija
 2. Matije Gupca 6, Požega  - 35,97 I. 15,00 3,75 18,75 674,44 djelatnost političkih
organizacija

Zakup garažu u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

R.b.  Lokacija
 
Broj na skici  Površina (m2) Zona Početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) PDV Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn)  Djelatnost iz grupe 6. Tabele 1. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Požege broj: 12/14.)
 1. Dr. V. Mačeka, Požega 11 14 I. 10,00 2,50 12,50 175,00 garža
 2. Dr. V. Mačeka, Požega 13 14 I. 10,00 2,50 12,50 175,00 garaža
3. Dr. V. Mačeka, Požega 23 14 I. 10,00 2,50 12,50 175,00 garaža

Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora.
Pravo na sudjelovanje imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege, te Proračunu Republike Hrvatske.
Za sudjelovanje u javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini mjesečne zakupnine za poslovni prostor, odnosno garažu za koju se natječe, na IBAN Grada Požege broj: HR972386002-1835100008, s pozivom na broj: HR68 7722-OIB.

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici od 19. veljače 2015. god.

Licitacija za najam će se održati 11. ožujka 2015 god. u 13:00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.

Red.br.  k.č.br.  k.o.  Opis  Lokacija Površina (m2) Početna cijena (kn)
 1.  715/1  Požega  put Požega 116 8.120,00
 • Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom.
 • Za sudjelovanje u Javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene nekretnine na žiro – račun: HR8123600001835100008 Grad Požega, s pozivom na broj: 68 7757-OIB. Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
 • Dokaz o plaćenoj jamčevini i uvjerenje Upravnog odjela za financije Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege mora se dostaviti Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, radni dan prije održavanja licitacije.
 • Natjecatelju koji na licitaciji ne uspije ostvariti pravo na kupnju nekretnine vratit će se uplaćena jamčevina po okončanju postupka izbora u nominalnom iznosu bez kamata.
 • Ukoliko natjecatelj odustane od licitacije nakon već uplaćene jamčevine, gubi pravo na povrat iste.
 • Smatra se da je natjecatelj odustao od licitacije i tada, ako se on osobno ili po svom punomoćniku ne pojavi na licitaciji pred Povjerenstvom u zakazano vrijeme licitacije. Na punomoći mora biti ovjeren potpis opunomoćitelja po javnom bilježniku, osim u slučaju kad se ista daje odvjetniku.
 • Prodaja se obavlja po načelu »viđeno – kupljeno«, što isključuje prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove snosi kupac.
 • Podatke o nekretnini koja je predmet ovog javnog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, soba broj 13 ili na telefon broj: 311-304, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
 • Licitacija za kupnju obavit će se dana 20. veljače 2015. godine u 13,00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Odluka...

Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

R.b.  Lokacija
 
Broj na skici  Površina (m2) Zona Početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) PDV Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn)  Djelatnost iz grupe 5. Tabele 1. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Požege broj: 12/14.)
 1.  Stjepana Radića 3, Požega  8 14,46 I. 15,00 3,75 18,75 271,13 djelatnost političkih
organizacija
 2.  Matice Hrvatske 13, Požega  - 37,87 I. 15,00 3,75 18,75 710,06 djelatnost političkih
organizacija

 

Zakup garaže u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

R.b.  Lokacija
 
Broj na skici  Površina (m2) Zona Početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) PDV Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn)  Djelatnost iz grupe 6. Tabele 1. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Požege broj: 12/14.)
 1. Dr. V. Mačeka, Požega 11 14 I. 10,00 2,50 12,50 175,00 garža
 2. Dr. V. Mačeka, Požega 13 14 I. 10,00 2,50 12,50 175,00 garaža
3. Dr. V. Mačeka, Požega 23 14 I. 10,00 2,50 12,50 175,00 garaža
4. Vukovarska 2, Požega 7 15 I. 10,00 2,50 12,50 187,50 garaža

 

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici od 06. studenog 2015. god.

Licitacija za najam će se održati 24. studenog 2014. god. u 13:00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.

R. b.  Lokacija  Opis  Površina (m2) Početna cijena (kn) Status korisnika i useljivost
 1. Bana Josipa Jelačića 82, Požega Stan se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, predsoblja, balkona i drvarnice u dvorištu 49,49  32.602,21 Stan se koristi temeljem ugovora o najmu sa slobodno ugovorenom najamninom na vrijeme od 5 godina (01.08.2007.-31.07.2012.), te nije odmah useljiv

Naprijed navedeni stan nalazi se u zgradi koja je sagrađena na nekretnini označenoj kao k.č.br. 4097, k.o. Požega, z.k.ul. broj: 5041, upisano vlasništvo Grada Požege, koja nije etažirana. Stan, kao posebni dio zgrade, nije upisan u zemljišnim knjigama, odnosno stan je vanknjižno vlasništvo Grada Požege.

Licitacija za kupnju obavit će se dana 24. studenoga 2014. god. u 12.00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. trojstva 1.

Podaci o stanu koji je predmet ovog javnog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, soba broj 9 ili na telefon broj: 311-304.

 

 

 

 

 

Red.br.  k.č.br.  k.o.  Opis  Lokacija Površina (m2) Početna cijena (kn)
 1.  627/1  Požega  oranica Požega 2606 638.470,00
 • Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom.
 • Za sudjelovanje u Javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene nekretnine na žiro – račun: HR972386002-1835100008 Grad Požega, s pozivom na broj: 68 7757-OIB. Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
 • Dokaz o plaćenoj jamčevini i uvjerenje Upravnog odjela za financije Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege mora se dostaviti Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, radni dan prije održavanja licitacije.
 • Natjecatelju koji na licitaciji ne uspije ostvariti pravo na kupnju nekretnine vratit će se uplaćena jamčevina po okončanju postupka izbora u nominalnom iznosu bez kamata.
 • Ukoliko natjecatelj odustane od licitacije nakon već uplaćene jamčevine, gubi pravo na povrat iste.
 • Smatra se da je natjecatelj odustao od licitacije i tada, ako se on osobno ili po svom punomoćniku ne pojavi na licitaciji pred Povjerenstvom u zakazano vrijeme licitacije. Na punomoći mora biti ovjeren potpis opunomoćitelja po javnom bilježniku, osim u slučaju kad se ista daje odvjetniku.
 • Prodaja se obavlja po načelu »viđeno – kupljeno«, što isključuje prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove snosi kupac.
 • Podatke o nekretnini koja je predmet ovog javnog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, soba broj 13 ili na telefon broj: 311-304, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
 • Licitacija za kupnju obavit će se dana 25. studenog 2014. godine u 13,00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

 

Na temelju objavljenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima i darovitim učenicima srednjih škola s područja Grada Požege za akademsku godinu 2014./2015. Gradonačelnik Grada Požege donosi:

Lista prvenstva za dodjelu stipendija...

Dodijeljene stipendije...

Dodijeljene izvanredne stipendije...


 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima i darovitim učenicima srednjih škola s područja Grada Požege za akademsku godinu 2014./2015.

- Grad Požega dodijelit će dvanaest (12) stipendija u iznosu od 850,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2014./2015. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
          Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
               - imaju prebivalište na području Grada Požege,
               - studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
               - imaju status redovitog studenta
               - imaju hrvatsko državljanstvo
               - nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita

- Grad Požega dodijelit će četiri (4) stipendije u iznosu od 400,00 kuna mjesečno za školsku godinu 2014./2015. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
          Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
               - su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
               - imaju prebivalište na području Grada Požege najmanje 5 godina
               - imaju prosjek ocjena najmanje 4,5
               - su državljani Republike Hrvatske.

Kandidati umjesto ovjerenih preslika mogu donijeti orginal na uvid u Sobu broj 13.

Natječaji su objavljeni 25.9.2014. u Požeškoj kronici i vrijede do 10.10.2014. godine.

 

Natječaj za studente...

Natječaj za darovite učenike...

Prijava...

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2013/2014.

I. Grad Požega dodijelit će četiri (4) stipendija u iznosu od 400,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2013/2014. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- da je redoviti učenik 2. - 4. razreda srednje škole
- da ima prebivalište na području Grada Požege najmanje 5 godina
- da ima prosjek ocjena najmanje 4,5
- da je državljanin Republike Hrvatske.
III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću
godinu
- dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju u organizaciji nadležnog ministarstva (uz uvjet da
prethodilo gradsko natjecanje) za županijsko, međužupanijsko i međunarodno natjecanje
- dokaz za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na natjecanjima u znanju na županijskom,
međužupanijskom, državnom, međunarodnom
- potvrda da usporedno pohađa drugu srednju školu.


Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.


Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.


Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika", Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

 

Natječaj je objavljen 23. siječnja 2014.god. u Požeškoj kronici, a prijave se predaju do 07. veljače 2014. god.

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2013/2014.

I. Grad Požega dodijelit će dvanaest (12) stipendija u iznosu od 850,00 kuna, mjesečno za akademsku godinu 2013/2014. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.

II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:

    - imaju prebivalište na području Grada Požege,

    - studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)

    - imaju status redovitog studenta

    - imaju hrvatsko državljanstvo

    - nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita

III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:

    - uvjerenje o prebivalištu

    - presliku rodnog lista

    - presliku domovnice

    - uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje

    - ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili presliku indeksa, te uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću godinu

    - izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

    - potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova kućanstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koja prethode ovom javnom natječaju

    - uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima

    - dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (uspjesi za prvo, drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima)

    - dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću i sestre i sl.) 

    - izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.

  Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

  Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

  Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požega“, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen 14. studenog 2013.god. u Požeškoj kronici, a prijave se predaju do 29. studenog 2013. god.

Obrazac - prijava za stipendiju ...

 

REZULTATI:

Objavljeno 07.01.2013. god.

 Lista reda prvenstva korisnika stipendije ...

 Lista kanditata koji ne udovoljavaju uvjetima ...

Odluka o dodjeli stipendija ...

Odluka o dodijeli izvanrednih ...

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Požege KLASA: 351-03/13-01/01 URBROJ: 2177/01-01/01-13-11, od 09. srpnja, 2013. godine), Grad Požega raspisuje:
 
Javni natječaj
 
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Požege u sufinanciranju Projekta „Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postavljanjem vanjske ovojnice zida i zamjenom postojeće građevne stolarije na području Grada Požege“.
Upute za nadmetanje i sve dodatne informacije o prijavnom obrascu, korisnicima sredstava, uvjetima koje podnositelji prijave moraju udovoljiti, potrebnoj dokumentaciji, načinu isplate sredstava, obradi prijava, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega te na tel. 034/311-303 ili na e-mail: info@pozega.hr.
 
Energ. ucinkovitost.pngNatječaj vrijedi do: 31. kolovoza 2013. 15:00 sati 

 

R. b.  Lokacija  Opis  Površina (m2) Početna cijena (kn) Status korisnika i useljivost
 1. Stjepana Radića 21, Požega Stan se sastoji od sobe, kuhinje, ostave, kupaonice i drvarnice  40,51  110.633,41 Stan se koristi temeljem ugovora o najmu sa slobodno ugovorenom najamninom na vrijeme od 5 godina (15.09.2013.-14.09.2018.), te nije odmah useljiv
 2.  Sv. Roka 81, Požega Stan se sastoji od sobe, kuhinje, hodnika, kupaonice i ostave  27,43  151.884,24 Stan je prazan od stvari i osoba i odmah useljiv

 

Stan pod rednim brojem 1. se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č.br. 2268/13, k.o. Požega, koja nije etažirana. Stan, kao posebni dio zgrade, nije upisan u zemljišnim knjigama, odnosno stan je vanknjižno vlasništvo Grada Požege.
Stan pod rednim brojem 2. se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č.br. 1511, k.o. Požega, koja nije etažirana. Stan, kao posebni dio zgrade, nije upisan u zemljišnim knjigama, odnosno stan je vanknjižno vlasništvo Grada Požege.

Licitacija za kupnju obavit će se dana 23. prosinca 2013. god. u 12.00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. trojstva 1.

Podaci o stanovima koji su predmet ovog javnog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, soba broj 9 ili na telefon broj: 311-304.

Naziv predmeta natječaja: Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

 R.b.  Adresa  Opis  Površina (m2)  Početni iznos mjesečne zakupnine (kn/m2)  Namjena
 1.  Cehovska 1, Požega  Poslovni prostor se sastoji od jedne prostorije  16,00
 100,00  Tiha djelatnost

 

Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije od 07. listopada 2013. god.

Otvaranje ponuda: 23. prosinca 2013. god. u 12:30 sati

Naziv predmeta natječaja: Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

 R.b.  Adresa  Opis  Površina (m2)  Početni iznos mjesečne zakupnine (kn/m2)  Namjena
 1.  Cehovska 1, Požega  Poslovni prostor se sastoji od jedne prostorije  16,00
 100,00  Tiha djelatnost

 Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije od 07. listopada 2013. god.

Otvaranje ponuda: 28. listopada 2013. god. u 12:00 sati

 
 
Powered by Phoca Download