Tražilica (2)

Linija: Crkveni Vrhovci - Bolnica - Crkveni Vrhovci

LINIJA: CRKVENI VRHOVCI - BOLNICA I OBRNUTO

PONEDJELJAK I ČETVRTAK

SMJER „A" - Crkveni Vrhovci – Bolnica ( polazak: 08:05 sati):
- Crkveni Vrhovci ( preko puta kbr. 1 ) – Gradski Vrhovci kbr. 20 – Jagodnjak ( preko puta kbr. 178 ) – Seoci ( Društveni dom ) – Jagodnjak ( preko puta kbr. 68 ) - Jagodnjak kbr. 29 – Trg Sv. Trojstva - bez zaustavljanja kroz ulice Antuna Kanižlića i Njemačku – Franje Cirakija ( preko puta kbr. 10 ) - Autobusni kolodvor – Osječka ( Poljana ) - Bolnica.

SMJER „B" - Bolnica – Crkveni Vrhovci (polazak u 11:00 sati):
- Bolnica - Osječka ( Ekonomska škola ) - Osječka ( prodavaonica Jysk kod Vojarne ) - Njemačka kbr. 41 - bez zaustavljanja kroz ulicu Antuna Kanižlića - Trg Sv. Trojstva – Jagodnjak kbr. 29 – Jagodnjak kbr. 58 – Seoci ( Društveni dom ) – Jagodnjak ( između kbr. 182 i 184 ) – Gradski Vrhovci ( preko puta kbr. 20 ) – Crkveni Vrhovci ( preko puta kbr. 1 ).

UTORAK, SRIJEDA, PETAK I SUBOTA

SMJER „A" - Jagodnjak – Bolnica ( polazak: 08:15 sati):
- Jagodnjak ( preko puta kbr. 178 ) – Seoci ( Društveni dom ) – Jagodnjak ( preko puta kbr. 68 ) - Jagodnjak kbr. 29 – Trg Sv. Trojstva - bez zaustavljanja kroz ulice Antuna Kanižlića i Njemačku – Franje Cirakija (preko puta kbr. 10 ) - Osječka ( Poljana ) - Bolnica.

SMJER „B" - Bolnica – Jagodnjak (polazak u 11:00 sati):
- Bolnica - Osječka ( Ekonomska škola ) - Osječka ( prodavaonica Jysk kod Vojarne ) - Njemačka kbr. 41 - bez zaustavljanja kroz ulicu Antuna Kanižlića - Trg Sv. Trojstva – Jagodnjak kbr. 29 – Jagodnjak kbr. 58 – Seoci ( Društveni dom ) – Jagodnjak ( između kbr. 182 i 184 ).

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox