Alati za pristupačnost

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća

Datum objave: 30. prosinca  2015.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

  • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju građevine Thallerov ljekoviti hram
  • 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave Energetske usluge- provedba projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete u Gradu Požegi
  • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
  • Odluka o utvrđivanju posebnih uvjeta javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
  • Odluka o utvrđivanju djelatnosti i jamčevine
  • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
  • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
  • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za projekt Thallerov ljekoviti hram
  • Zaključak o financijskoj potpori Aurea festu Požega