Up

Poslovnik rada Gradskog vijeća

Poslovnik rada Gradskog vijeća
File Size:
523.06 kB
Date:
25 Listopad 2013

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst), te članka 36. stavka 1. alineje 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradsko vijeće Grada Požege na 1. sjednici, održanoj dana, 20. lipnja 2013. godine, donijelo je Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege koji je objavljen u Službenim novinama br. 9/2013 od 24. lipnja 2013. god.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA:

Objavljeno u Službenim novinama br. 19/2013 od 27. studenog 2013. god

Objavljeno u Službenim novinama br. 05/2014 od 17. veljače 2014. god

 

 
 
 
Powered by Phoca Download

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008