Srijeda, 21 Lipanj 2017 18:09

Konstituirano Gradsko vijeće Grada Požege

Izborom predsjednika danas je konstituirano novoizabrano Gradsko vijeće Grada Požege. Za predsjednika je jednoglasno izabran Željko Glavić, kandidat izabran s liste HDZ-HSU, za potpredsjednika izabran je Igor Krizmanić (HDZ), a za potpredsjednicu Ivanka Marić (HSU). Konstituirajuću sjednicu je na temelju odluke ministra uprave sazvala Đurđa Babić, predstojnica Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji.

Na samom početku izabrana je Mandatna komisija (Željko Glavić, Igor Krizmanić. Dragan Borevac), čiji zadatak je bilo verificiranje mandata i utvrđivanje vijećnika koji predsjedava do izbora predsjednika. Tako je do izbora predsjednika, Vijećem predsjedavao Željko Glavić, prvi s liste HDZ-a i HSU-a, koja je osvojila dvanaest vijećničkih mjesta.

Nakon svečane prisege vijećnici su izabrali Odbor za imenovanja (Drago Gašpar, Dragan Borevac, Ivan Radičević, Ivana Šimleša, Kruno Blažević) i Odbor za statutarno –pravna pitanja (Dragutin Štirmer, Marijan Bruketa, Kristina Turković, Marijana Matijević, Ivan Dundović), te je konstituiranje završeno izborom predsjednika i potpredsjednika.

- Hvala svim vijećnicima što su mi dali povjerenje za ovu odgovornu dužnost. Moj će rad, zajedno sa svim vijećnicima, biti usmjeren na dobrobit grada Požege, Požeško – slavonske županije i Republike Hrvatske. – poručio je novoizabrani predsjednik Željko Glavić.

Novom predsjedniku Gradskog vijeća na izboru je čestitao gradonačelnik Grada Požege Darko Puljašić.

- Uvjeren sam da ćemo svi zajedno uprijeti kako bi ovo vijeće uvijek bilo ovako dobro, da radimo korektno, kreativno, da uvijek donosimo one odluke koje su na dobrobit naših sugrađana. Očekujemo da i oporba predlaže, a većinska vlast će na sebe preuzeti obvezu da sve odluke donosi bez skrivanja, samo one odluke koje će biti na dobrobit grada i sugrađana. Pozivam vas da, kao i u kampanji, budemo dobri susjedi, da nastavimo surađivati za budućnost, za dobrobit svih nas i naše djece – poručio je gradonačelnik Puljašić.

Imenovanja ...

Radna tijela Gradskog vijeća dobila su novi sastav. Za članove Odbora za određivanje imena ulica i trgova imenovani su: Marijan Pilon, za predsjednika, Marijana Matijević za zamjenicu predsjednika, a za članove Valentina Legac, Ivanka Marić i Drago Despić. Za članove Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju imenovani su Berislav Andrlić, za predsjednika, Slobodan Manović za zamjenika, a za članove: Igor Krizmanić, Dalibor Nedela i Damir Vondraček. Za predsjednika Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja imenovan je Milan Gojo, za zamjenika predsjednika Drago Gašpar, a za članove Maja Žebčević Matić, Vesna Vlašić i Josip Fajdić. U Odbor za financije imenovani su Zdravko Jelčić, za predsjednika, te Tomislav Didović i Slobodan Manović za članove.

Gradske ustanove dobile su novi sastav svojih upravnih vijeća. U Upravno vijeće Gradskog muzeja imenovani su: Katarina Soldo Obućina, Verica Jurić i Mislav Bojić. U Upravno vijeća Gradske knjižnice i čitaonice: Silvija Sertić, Ksenija Knezović i Veronika Šakota. U Kazališno vijeće Gradskog kazališta: Anita Jakobović, Goran Peić i Dražen Muljević. U Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenovani su Dalibor Tomljanović za predsjednika i Mirela Višaticki i Ivo Han za članove.