Ponedjeljak, 06 Veljača 2017 10:29

Djelovanje tvrtke Komunalac Požega d.o.o. rezultiralo dobrim uspjehom - jeftiniji odvoz komunalnog otpada, a uskoro i niže cijene plina

Rezultat odvojenog sakupljanja korisnog otpada, energetska obnova višestambenih zgrada i sustav grijanja u naselju Babin vir bile su teme danas održane konferencije za novinare na kojoj su trenutačno stanje i buduće planove ulaganja iznijeli gradonačelnik Vedran Neferović i direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Anto Bekić.

Rezultati sakupljanja korisnog otpada

Za odvojeno sakupljanje korisnog otpada postavljeni su „zeleni otoci“, a 2014. godine uveden je sustav sakupljanja otpada „na kućnom pragu“ pri čemu su podijeljeni plavi spremnici za papir i vreće za plastiku i staklo. Projektom su obuhvaćena domaćinstva na području grada Požege i dio naselja u ostalim gradovima i općinama. Sustav odvojenog sakupljanja korisnog otpada proširen je tijekom 2015. i 2016. god., a planiranim proširenjem u 2017. godini bit će obuhvaćeno oko 13.000 domaćinstava i oko 1.000 gospodarskih subjekata. Od prošle godine građani mogu odlagati staru odjeću i obuću u specijalizirane kontejnere postavljene u Požegi i Pleternici.

- U 2016. godini je sakupljeno i predano 470 tona papira i kartona, 75 tona stakla, 24 tone plastike i 17 tona tekstila što je ukupno oko 586 tona korisnog otpada koji nije završio na odlagalištu. Ovako razvrstan korisni otpad predan je ovlaštenim sakupljačima na daljnju reciklažu. Ove količine značajno su povećane u odnosu na prethodne godine, a cijela ova aktivnost ne bi bila moguća samo s Komunalcem i zato ovom prilikom zahvaljujem građanima koji su se prihvatili ove aktivnosti – rekao je Anto Bekić, direktor Komunalca Požega d.o.o.

Gradonačelnik Neferović i direktor Bekić također su istaknuli i smanjenje cijena za 10% zbog Odluke Vlade RH o smanjenju PDV-a na usluge odvoza i zbrinjavanja otpada s 25 na 13 posto. Drugim riječima, računi za odvoz otpada korisnicima će biti umanjeni s 52,93 kune na 47,84 kune mjesečeno.

Energetska obnova višestabmenih zgrada

Komunalac Požega d.o.o., kao Upravitelj zgrada, u suradnji sa stanarima kandidirao je ukupno 12 projektnih prijedloga (9 zgrada u Požegi, 1 u Kutjevu i 2 u Čaglinu. Kako kaže direktor Bekić, interes suvlasnika za natječaj bio je velik budući da je povećan postotak sufinanciranja radova energetske obnove s 40 na 60%. Po ovom javnom pozivu stanari ostvaruju pravo na sufinanciranje EU novcem u iznosu od 85% za projektnu dokumentaciju i 60 % za izvođenje radova energetske obnove.

- Moram izraziti i zadovoljstvo da se devet objekata kojima upravlja Komunalac upustilo u projekt energetske obnove koja za sobom sigurno daje rezultat smanjenog iznosa grijanja i cijenu koju naši građani plaćaju. Sustav grijanja u Babinom viru bio je veliki izazov i za mene kao gradonačelnika i od početka smo poduzimali sve radnje da se građanima smanji cijena grijanja. Komunalac je preko Fonda i vlastitim sredstvima značajno investirao u sustav i smanjio gubitke. Činjenica je da još uvijek nismo zadovoljni, kao ni naši sugrađani kojima pojedini računi izazivaju nevjericu – rekao je gradonačelnik Neferović.

Sustav grijanja naselja Babin vir

U periodu od 2014.-2016. godine u zajednički sustav grijanja naselja Babin vir u Požegi Komunalac Požega d.o.o. investirao je oko 1,23 mil. kn vlastitih sredstava u modernizaciju postojećih kotlovnica tako da je kompletno završen sustav grijanja uz kotlovnicu M.Krleže. U periodu 2017.-2018. godine planirana je modernizacija sustava grijanja uz kotlovnicu V. Nazora.

Modernizacijom sustava grijanja i smanjenjem troškova proizvodnje toplinske energije, uz smanjenje cijene energenta (plina) od 1. veljače 2017.godine, stvorene su pretpostavke za smanjenje cijene grijanja i to u njenom varijabilnom dijelu. Trenutno se u Komunalcu Požega rade izračuni poslovnih rezultata za 2016.godinu i projekcije prihoda i troškova za 2017. godinu te je razvidno da postoji mogućnost smanjenja cijene za 5-10 %. Konačan prijedlog za smanjenje cijene grijanja Uprava će predložiti Nadzornom odboru Komunalca, a nakon toga prijedlog ćemo uputiti u Grad Požegu na odobrenje za primjenu.