Tražilica

Linija: Bolnica - Novi Štitnjak - Bankovci - Bolnica

RADNI DAN

SMJER: „Bolnica – Novi Štitnjak – Bankovci - Bolnica

(polazak sa Bolnice, osim polaska u 06:10 sati koji polazi iz Fra Grge Martića – kod raskrižja sa Eugena Kvaternika, 06:10 sati, 08:00 sati i 11:00 sati
Bolnica - Osječka (Getro) – Kralja Krešimira kbr. 20 - Kralja Krešimira kbr. 36 – Kralja Krešimira kbr. 60 - raskrižje Kralja P. Svačića i Bana P. Šubića - Bana Josipa Jelačića kbr. 81- Bana Josipa Jelačića kbr. 29 – Primorska kbr. 37 – Slavonska kbr. 3 – bez zaustavljanja kroz ulice Vjekoslava Babukića i Dalmatinsku - Orljavska kbr. 46. - Fra Grge Martića ( kod raskrižja sa Eugena Kvaternika ) - Eugena Kvaternika kbr. 32 - Eugena Kvaternika kbr. 104 - Eugena Kvaternika kbr. 174 - Gornji Emovci (kod kapelice) – Borisa Hanžekovića preko puta kbr. 53 - Borisa Hanžekovića kbr. 84 - Borisa Hanžekovića (kod igrališta) – Novi Štitnjak kbr. 12. – skretanje za Stari Štitnjak – Marindvor, autobusno stajalište – Novi Bankovci ,autobusno stajalište – skretanje za Bankovce - Novi Štitnjak kbr. 15 - Pavla Radića kbr. 249 – Pavla Radića kbr. 175 - Pavla Radića (kod KTC-a) – Orljavska kbr. 3 - Matije Gupca (Dom zdravlja) – Primorska kbr. 32 – Bana Josipa Jelačića 68– raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Kralja Krešimira kbr.85 – Kralja Krešimira kbr. 49 – Kralja Krešimira kbr 27 - Osječka (Poljana) - Bolnica."

SMJER: „Bolnica – Novi Štitnjak – Bolnica

(polazak sa Bolnice u 09:00, 10:00 sati, 14:00 sati, 15:05 sati i 17:05 sati )
Bolnica - Osječka (Getro) – Kralja Krešimira kbr. 20 - Kralja Krešimira kbr. 36 – Kralja Krešimira kbr. 60 - raskrižje Kralja P. Svačića i Bana P. Šubića - Bana Josipa Jelačića kbr. 81- Bana Josipa Jelačića kbr. 29 – Primorska kbr. 37 – Slavonska kbr. 3 – bez zaustavljanja kroz ulice Vjekoslava Babukića i Dalmatinsku - Orljavska kbr. 46. - Fra Grge Martića ( kod raskrižja sa Eugena Kvaternika ) - Eugena Kvaternika kbr. 32 - Eugena Kvaternika kbr. 104 - Eugena Kvaternika kbr. 174 - Gornji Emovci (kod kapelice) – Borisa Hanžekovića preko puta kbr. 53 - Borisa Hanžekovića kbr. 84 - Borisa Hanžekovića (kod igrališta) – Novi Štitnjak kbr. 12. – skretanje za Stari Štitnjak - Novi Štitnjak kbr. 15 - Pavla Radića kbr. 249 – Pavla Radića kbr. 175 - Pavla Radića (kod KTC-a) – Orljavska kbr. 3 - Matije Gupca (Dom zdravlja) – Primorska kbr. 32 – Bana Josipa Jelačića 68– raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Kralja Krešimira kbr.85 – Kralja Krešimira kbr. 49 – Kralja Krešimira kbr 27 - Osječka (Poljana) - Bolnica."

SUBOTA

SMJER: „Bolnica – Novi Štitnjak – Bankovci - Bolnica

(polazak sa Bolnice, osim polaska u 07:10 sati koji polazi iz Fra Grge Martića – kod raskrižja sa Eugena Kvaternika, 07:10 sati, 08:00 sati, 11:00 sati i 13:00 sati )
Bolnica - Osječka (Getro) – Kralja Krešimira kbr. 20 - Kralja Krešimira kbr. 36 – Kralja Krešimira kbr. 60 - raskrižje Kralja P. Svačića i Bana P. Šubića - Bana Josipa Jelačića kbr. 81- Bana Josipa Jelačića kbr. 29 – Primorska kbr. 37 – Slavonska kbr. 3 – bez zaustavljanja kroz ulice Vjekoslava Babukića i Dalmatinsku - Orljavska kbr. 46. - Fra Grge Martića ( kod raskrižja sa Eugena Kvaternika ) - Eugena Kvaternika kbr. 32 - Eugena Kvaternika kbr. 104 - Eugena Kvaternika kbr. 174 - Gornji Emovci (kod kapelice) – Borisa Hanžekovića preko puta kbr. 53 - Borisa Hanžekovića kbr. 84 - Borisa Hanžekovića (kod igrališta) – Novi Štitnjak kbr. 12. – skretanje za Stari Štitnjak – Marindvor, autobusno stajalište – Novi Bankovci ,autobusno stajalište – skretanje za Bankovce - Novi Štitnjak kbr. 15 - Pavla Radića kbr. 249 – Pavla Radića kbr. 175 - Pavla Radića (kod KTC-a) – Orljavska kbr. 3 - Matije Gupca (Dom zdravlja) – Primorska kbr. 32 – Bana Josipa Jelačića 68– raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Kralja Krešimira kbr.85 – Kralja Krešimira kbr. 49 – Kralja Krešimira kbr 27 - Osječka (Poljana) - Bolnica."

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox