Up

Natječaji

Grad Požega prodaje zemljište u svome vlasništvu u k.o. Požega, k.č.br. 467/1 površine 898 m²  I. zoni (M-mješovita namjena) u Osječkoj bb. Početna cijena je 37,46 kn/m² (ukupno: 33.639,08 kn).

Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, a pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.

Rok za dostavu ponuda je do 27. travnja 2018. godne u 15:00 sati.