Kontakti

Filter
# Ime Pozicija Telefon Fax
0 Grad Požega Opći kontakt 034 / 311 300 034 / 311 344
1 Tajnica gradonačelnika 034 / 311 330 034 / 311 344
2 Darko Puljašić Gradonačelnik 034 / 311 330 034 / 311 344
3 Mario Pilon Zamjenik gradonačelnika 034 / 311 330 034 / 311 344
4 Ferdinand Troha Zamjenik gradonačelnika 034 / 311 330 034 / 311 344
5 Ljiljana Bilen Pročelnica Upravnog odjela za samupravu 034 / 311 302 034 / 311 344
6 Jasminka Vodinelić Pročelnica Upravnog odjela za kom. dj. i gosp. 034 / 311 333 034 / 311 344
7 Branka Bulaja Pročelnica Upravnog odjela za financije 034 / 311 312 034 / 311 344
8 Marko Šostar Pročelnik Upravnog odjela za europske integracije 034 / 312 585 034 / 311 344
9 Klara Miličević Tajnica Ureda gradonačelnika 034 / 311 310 034 / 311 344
10 Mirna Šimunović Savjetnica za odnose s javnošću i protokol 034 / 311 318 034 / 311 344

Google Maps

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Kontakt podaci

Adresa: Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega
Telefon: 034/311-300
OIB: 95699596710
MB: 02575957