Konferencija projekta „Geo priče UNESCO Geoparka“

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
24.10.2017. 11:00 - 11:00

Početna konferencija u sklopu projekta „Geopriče UNESCO geoparka“ održat će se na Jankovcu u utorak 24. listopada 2017. s početkom u 11.00 sati.