Obilazak radova

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
6.09.2017. 09:00 - 09:00

U srijedu 6. rujna 2017. godine u 09,00 sati gradonačelnik Darko Puljašić i direktor Komunalca Požega d.o.o. Anto Bekić obići će radove na modernizaciji zajedničkog sustava grijanja tj. izmjeni dijela toplovodnog razvoda u Ulici A.G. Matoša u Požegi.

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008